Priser

Trädgårdsarbete: Pris per timme: 450:-exkl moms. (500kr inkl moms för privatpersoner) 

Trädfällning: Pris per timme 500 :- exkl moms. (625kr inkl moms för privatpersoner)

Grävmaskin med förare: Pris per timme 595:- exkl moms. (743,75kr inkl moms för privatpersoner)

Privatpersoner har möjlighet att göra skatteavdrag på vissa av de tjänster vi erbjuder. Vi tar hand om skatteavdraget vilket innebär att avdraget redan är gjort när fakturan kommer.

Vi tar ut en milersättning på 60kr/mil inkl moms med utgångspunkt från Förkärla.

På skatteverkets hemsida kan du läsa om rätten att göra skatteavdrag samt vilka tjänster det omfattar. Läs mer på skatteverkets hemsida.